top_banner

Het project RE C²

Wanneer een product of materiaal niet meer gebruikt wordt door een bedrijf, wordt het potentieel afval. In een circulaire economie betekent dit echter dat het een grondstof kan worden voor andere bedrijven en dus een meerwaarde en/of besparingen kan opleveren voor de bedrijfskosten.
Omdat bedrijven in toenemende mate betrokken worden bij hun afvalbeheer (verantwoordelijkheden, wettelijke beperkingen, economische en strategische belangen), wordt afvalpreventie een prioriteit.
Om al deze redenen stelt het RE C²-project voor om u te begeleiden bij de overgang van uw bedrijf naar hergebruik, recyclage en herwinning.
Ons doel? Optimaal gebruik maken van plaatselijke middelen en knowhow, verminderen van de hoeveelheid afval dat niet wordt hergebruikt en aanmoedigen van de economische ontwikkeling van grensgebieden d.m.v. plaatselijke initiatieven, met name door de implementatie van korte circuits.
Onze begeleiding omvat talrijke activiteiten: bedrijfsbezoeken, ontmoetingen tussen bedrijven, werkgroepen, oplossingen zoeken, collectieve en individuele coaching...

De hoofdpunten van het project

  • Problemen in verband met afvalstromen analyseren en bedrijven helpen om oplossingen te vinden.
  • Synergieën tussen bedrijven stimuleren en grensoverschrijdende werkgroepen oprichten die specifieke onderwerpen behandelen op het gebied van afvalbeheer en het opzetten van korte circuits.
  • De ontwikkeling van voorbeeldmodellen in het gebied mogelijk maken, op basis van succesverhalen van bedrijven.
  • Stimuleren van het hergebruik van materialen en de opkomst van innovatieve recyclagemethoden.

Wie zijn wij?

Het consortium brengt 9 Belgische en Franse, algemene en technische partners bijeen, die samenwerken om een volledige begeleiding te kunnen bieden aan grensoverschrijdende KMO's. Wij behandelen de algemene (strategie, financiering, commerciële ontwikkeling...) en technische aspecten van de verschillende activiteitensectoren (preventie van afvalproductie, geldende normen...), kennis, instrumenten en gezamenlijke acties.

INTERREG France-Wallonië-Vlaanderen

Wat is Interreg FWV?

Het programma France-Wallonië-Vlaanderen: Franse en Belgische regio's die samenwerken om de grens te doen vervagen! Het Europees-territoriale samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonië-Vlaanderen is ontstaan uit de wil om economische en sociale uitwisselingen te bevorderen tussen vijf grensregio's: de Hauts-de-France en de Grand Est-regio's in Frankrijk; Wallonië, West-en Oost-Vlaanderen in België. Het programma streeft ernaar om gemeenschappelijke vaardigheden te combineren en de rijkdommen van elke betrokken regio te benutten ten behoeve van de bevolking van het gebied.
In totaal wordt 170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toegekend aan het programma ter ondersteuning van projecten die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:
  • onderzoek, innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van de KMO's
  • erfgoed, natuurlijke middelen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling
INTERREG
INTERREG FWV map

Beste bezoeker, uw mening interesseert ons.

Gelieve deze site op een schaal van 1 tot 5 te beoordelen.