top_banner
Stappenplan naar ecologisch bouwen
Nieuws van 26 juni 2019

Stappenplan naar ecologisch bouwen - Gewonnen en hergebruikte materialen

Nieuws van 26 juni 2019
Stappenplan naar ecologisch bouwen
In het kader van de Europese projecten Interreg Va en Vb, RE C², BATIC² en Upstraw, organiseerde Cluster Eco-construction 4 dagen veldbezoeken en conferenties, in het bijzonder ter attentie van de openbare besturen.
 
Het doel?
De aandacht vestigen op ecologisch bouwen, op materialen voor hergebruik en op hun mogelijkheden.
Een concreet resultaat van deze dagen was de publicatie van een "Stappenplan".
Dit alles met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.
Hieronder vindt u een voorstelling van het document, en kunt u het document ook downloaden.
Ecologisch bouwen biedt oplossingen op het gebied van economische ontwikkeling, sociaal welzijn en respect voor het milieu.
Deze kunnen evenwel op termijn niet worden volgehouden zonder de steun van publieke actoren.
Elke openbare vertegenwoordiger of actieve agent binnen een regionale of plaatselijke overheid speelt een essentiële rol.
De vooruitgang in onze samenleving wordt vaak mogelijk gemaakt door de bewustwording van de overheid en vervolgens door de concrete uitvoering van openbare hervormingen die duurzame normen worden.
 
Onze regio's beschikken over de middelen, de bedrijven en de kennis om te kunnen voldoen aan de vraag naar innovatieve constructies die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van het economische weefsel.
Projecten gaan echter al te vaak elders op zoek naar wat we plaatselijk produceren of zouden kunnen produceren.
Overheidsopdrachten zijn een drijvende kracht voor de bouwsector.
Ze kunnen en moeten een essentiële rol spelen bij de ontwikkeling van hernieuwbare middelen en plaatselijke bedrijven.
De ontwikkeling van leverings- en constructiemethoden binnen een globale en strategische, gunstige en duurzame benadering is uiterst belangrijk.
De versterking van onze economie houdt rechtstreeks verband met de repatriëring van toegevoegde waarde naar ons grondgebied.
Voor meer informatie stellen we u dit document voor dat bestaat uit 4 hoofdstukken
 
De context:
Een licht op de algemene situatie en bevindingen met betrekking tot de bouwsector.
 
Waarom ecologisch bouwen?
In dit hoofdstuk stellen we de voordelen van ecologisch bouwen voor, de technieken en materialen, en de redenen waarom het noodzakelijk en zelfs essentieel is om het in onze gebouwen en onze levensstijl te integreren.
 
Hoe implementeren we ecologisch bouwen?
Hier vindt u enkele acties die u kunt ondernemen bij het opstarten van een ecologisch bouwproces binnen uw organisatie.
 
Voorbeelden van gebouwen
Het concrete bewijs dat een andere vorm van bouwen mogelijk is.
Plaatselijk, kwalitatief en met respect voor het milieu
Veel leesplezier!

Beste bezoeker, uw mening interesseert ons.

Gelieve deze site op een schaal van 1 tot 5 te beoordelen.