top_banner
 Pierret-bedrijven - bezoeken
Actualité du 14 février 2018

Meer dan 15 keer recycleren zonder het materiaal te wijzigen…

Actualité du 14 février 2018
 Pierret-bedrijven - bezoeken
Vanaf het moment dat een product of een stof niet meer gebruikt wordt, wordt het afval. Het beheer daarvan door de organisatie heeft zonder enige twijfel een ecologische, economische en sociale impact. Het is in deze context dat het REC2-initiatief een rol speelt.
 
In het kader van dit project willen de verschillende partners een grensoverschrijdend kanaal oprichten voor het hergebruik van materialen via korte circuits, om de plaatselijke materialen en knowhow te valoriseren, de hoeveelheid onbehandeld afval te verminderen en de economische ontwikkeling van het grensgebied te stimuleren.
 
De partners van het REC2-project zetten zich bijgevolg in voor collectieve en/of individuele begeleiding van bedrijven zodat deze kunnen genieten van een efficiënte coaching om hun afvalproblematiek in kaart te brengen en oplossingsstrategieën naar voor te brengen die ze met andere bedrijven gemeen hebben. Bij de begeleiding hechten de partners veel aandacht aan bedrijfsbezoeken die ze organiseren om de toepassing van toonaangevende modellen die al op het terrein aanwezig zijn te stimuleren.
 
In deze context vertrokken we op maandag 12 februari naar Libin in de provincie Luxemburg om de Pierret-bedrijven te bezoeken. Dit bedrijf is een Belgische pionier die frames vervaardigt uit gerecycleerde materialen.
Tijdens het bezoek bevielen ons in het bijzonder hun initiatieven op het vlak van de circulaire economie die hier intern toegepast werden. Als eerste voorbeeld is er de investering in biomassaverwarming om het mazoutverbruik te verminderen en om vandaag volledig autonoom te zijn op dit gebied.
Tijdens het bezoek bevestigde de directeur ons zijn doelstelling om alle postindustrieel afval intern te recycleren, dat wil zeggen in hun eigen circuit. In dat opzicht hebben we in hun werkplaatsen verschillende installaties voor de productie van frames kunnen observeren, waarbij gerecycleerde materialen afkomstig van oude frames worden geïntegreerd.
Wat de levensduur betreft, is het interessant om vast te stellen dat een frame potentieel 15 levens heeft. Sommige materialen, zoals PVC, kunnen inderdaad tot 15 keer gerecycleerd worden zonder de kwaliteit van het frame te wijzigen.
 
Naar aanleiding van dit bezoek stelt het project tijdens de collectieve werkgroep van 20 maart een conferentie voor, gegeven door de bedrijfsdirecteur, dhr. Olivier Mayon, technisch directeur operaties en productie, om deze nieuwe initiatieven te stimuleren.

Cher visiteur, votre avis nous intéresse.

Merci d’évaluer ce site sur une échelle de 1 à 5.