top_banner
24.08.17 WG Mariembourg
Actualité du 27 août 2017

Werkgroep Afvalbeheer in het bedrijfsleven te Mariembourg op 24.08.17

Actualité du 27 août 2017
24.08.17 WG Mariembourg
Wat zijn de doelen van deze werkgroep?
Bijeenbrengen van bedrijven om een balans op te maken betreffende bedrijfsafvalstromen en op de problemen te wijzen, kijken of ze soortgelijke problemen tegenkomen en ervaringen uitwisselen over dit onderwerp.
Niet minder dan 13 bedrijven bespraken op 24/08 gezamenlijk de problematiek rond het beheer van hun afval in de volledig nieuwe vergaderzaal van de Brasserie des Fagnes te Mariembourg.
Na registratie werden de bedrijven gecontacteerd om een eerste inventarisatie van hun afval te maken.
Tijdens deze voorafgaande bijeenkomst: eerste contact met de bedrijven, uiteenzetting over de context en doelstellingen van het project, begrijpen met welke stromen het bedrijf te maken heeft en wat de verwachtingen zijn van de workshop.
Inhoud van de workshop
-           Introductie, context van het project en de circulaire economie
-           Getuigenis van Stabilame betreffende haar voorbeeldfunctie in afvalbeheer en -hergebruik
-           Ronde tafel met bedrijfspresentatie + lijst van problematische afvalstromen en mogelijkheden
-           Verdeling van de werkgroep over twee tafels, in functie van afvalsoort. Doel: kansen en mogelijke handelswijzen identificeren
Resultaten: bedrijven worden zeer nauw betrokken bij de problematiek. De verwachtingen waren als volgt: zijn buren leren kennen, informatie krijgen over nieuwe oplossingen, op de hoogte blijven van de wetgeving ter zake, delen van ideeën, bekijken of groeperingen mogelijk zijn om de prijzen te verlagen.

Cher visiteur, votre avis nous intéresse.

Merci d’évaluer ce site sur une échelle de 1 à 5.