top_banner
Netwerken en hergebruik: conferentie
Actualité du 30 novembre 2017

Netwerken en hergebruik: rondetafelconferentie, een halve dag gegevens uitwisselen gevolgd door een bezoek aan de Ressourcerie DIE.

Actualité du 30 novembre 2017
Netwerken en hergebruik: conferentie
Deze bijeenkomst vond plaats op 29 november 2017, op SYMEVAD (afvalsyndicaat in Frankrijk) en werd uitgebreid met een bezoek aan het sorteercentrum, herwaarderingsworkshops en de winkel van de Ressourcerie DIE.
Meer dan twintig personen, afkomstig uit een tiental organisaties, namen deel aan dit informatieve evenement over de REC²-werkmodule over herfabricage.
Na een algemene presentatie van het Interreg-project kwam Marc Detraux, de directeur van de Ressourcerie Namuroise, vertellen over zijn ervaringen met de verkoop van decoratieve objecten en meubels die vervaardigd worden uit de inzameling van grofvuil in de regio Namen. Hij toonde hoe hij, door de externe vaardigheden van verschillende ontwerpers aan te trekken, door te investeren in machines en door een specifieke verkoopomgeving op te zetten voor deze geherfabriceerde objecten, erin geslaagd was om een nieuwe lokale economische activiteit te ontwikkelen, nieuwe banen en een hernieuwde motivatie, evenals een ruimere zichtbaarheid voor hergebruik en recyclage in het algemeen.
Vervolgens presenteerden de Belgische non-profitorganisatie RESSOURCES en het Franse Réseau des Ressourceries hun verenigingsproject voor kringloopcentra in het grensoverschrijdende gebied van het Interreg-programma, dat wil experimenteren met een samenwerking die onder meer het geografische distributiegebied van herfabricageproducten moet vergroten.
De vereisten voor het ontwerp en de productie van een nieuw object uit gerecycleerde materialen zijn identiek aan die voor een object uit de traditionele industrie. Vanaf het begin van het ontwerp is het noodzakelijk om het industriële ontwerp te integreren.
Om vervolgens de arbeid en de gemaakte investering in de ontwikkeling van deze objecten te kunnen waarderen, moeten we een correcte prijs kunnen vragen. Een aantrekkelijke presentatie, vooral ondersteund door een originele merkidentiteit en een specifiek verkoopskader, draagt hieraan bij. Daarom moet de waardeketen als geheel worden overwogen, bijvoorbeeld door een verkoopnetwerk te organiseren dat een voldoende groot geografisch gebied bestrijkt en dat volledig aan deze nieuwe objecten is gewijd.
Om de bijeenkomst af te sluiten, presenteerde de Ressourcerie AFEJI / Eco&Deko haar meubelproductie, deze keer aan Franse zijde.
Deze bijeenkomst/uitwisseling werd afgesloten met een bezoek aan de Ressourcerie DIE onder leiding van een verantwoordelijke van SYMEVAD, Monsieur Thierry Bouche.

Cher visiteur, votre avis nous intéresse.

Merci d’évaluer ce site sur une échelle de 1 à 5.