top_banner
Download nieuwe GRO 2020
Actualité du 18 mars 2020

De nieuwe GRO 2020: gebruiksvriendelijker en duidelijker

Actualité du 18 mars 2020

Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid hanteert de duurzaamheidsmeter GRO bij alle bouwprojecten, onafhankelijk van schaal en functie, om zijn ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren.

De tool werd begin 2017 gelanceerd door het Facilitair Bedrijf en kadert in het Vlaams plan overheidsopdrachten dat een meer strategisch en gecoördineerd beleid voor Vlaamse overheidsopdrachten ambieert. 

"De tool zorgt ervoor dat alle aspecten van een bouwproject beoordeeld worden op het vlak van duurzaamheid. Dankzij GRO kijken we niet alleen naar het gebruik van water, energie en materialen, maar ook naar de invloed van een gebouw op zijn omgeving. [...] Vanuit de circulaire gedachte brengen we de volledige levenscyclus van een gebouw in rekenschap”, aldus Almut Furh van Facilitair Bedrijf.
De herkomst van GRO is een Noorse meisjesnaam en betekent ‘groei’. GRO verwijst ook naar Gro Harlem Brundtland: de eerste vrouwelijke premier van Noorwegen die wereldwijd wordt beschouwd als ‘de moeder van de duurzaamheid’. Van haar komt de bekende definitie: ‘Duurzame ontwikkeling beantwoordt aan de noden van het heden zonder beslag te leggen op het recht van toekomstige generaties om hun noden te vervullen".
Na de versies van 2017 en 2019 is deze update de derde versie. In GRO 2020 werden recente wijzigingen in wetgeving en normering verwerkt, kleine verbeteringen doorgevoerd voor meer gebruiksgemak, formulefouten verwijderd en verduidelijkingen toegevoegd.
GRO 2020 kan hier worden gedownload.
 
 

Cher visiteur, votre avis nous intéresse.

Merci d’évaluer ce site sur une échelle de 1 à 5.